ALPE D'HUZES

 

Als u zichzelf aankomend jaar weer gaat inzetten voor Alpe d’HuZes, willen we u graag wat meer informatie geven over de medische eisen voor het aankomende evenement. Om deel te nemen aan Alpe d'HuZes 2015 zijn deelnemers verplicht om in het bezit te zijn van een medische verklaring van maximaal 1 jaar oud. De verklaring dient door elke deelnemer voor 1 april 2015 ingediend te worden bij de organisatie van Alpe D'HuZes.

 

 


Waarom is een medische verklaring nodig?

In juni worden elk jaar enorme prestaties verricht op de Alpe d'Huez. Het is van belang voor jezelf en andere deelnemers om goed voorbereid de berg op te gaan. Deze voorbereiding kan gewaarborgd worden middels een medische verklaring van een arts. Niet alleen in de voorbereiding is dit belangrijk: ook tijdens je deelname aan Alpe d’HuZes is het in noodsituaties cruciaal dat de aanwezige artsen toegang hebben tot jouw medische gegevens. Daarnaast verplicht de Franse wielerbond alle deelnemers van wielerevenementen in Frankrijk om in het bezit te zijn van een medische verklaring. Ook voor de (hard)lopende deelnemer is dit van toepassing.
 

Hoe kom ik aan een medische verklaring?

Bij inschrijving vul je een verplichte vragenlijst in over je medische achtergrond. Voor meer informatie om een deelname Alpe D’HuZes aan te vragen zie website: http://www.opgevenisgeenoptie.nl.

De formulieren ‘Lichamelijk onderzoek’ en ‘Medische verklaring’ print je uit en neem je mee naar het SMC JBZ. De sportarts zal je lichamelijk onderzoeken en vult de formulieren in.

Als de vragenlijst en het lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden aan het licht brengen, ondertekent de sportarts de medische verklaring en voorziet deze van een stempel. Deze verklaring vormt dan het bewijs om (medisch) gezien te mogen deelnemen aan Alpe d’HuZes.
 

Documenten aanleveren bij Alpe d’HuZes

De ingevulde formulieren ‘Lichamelijk onderzoek’ en ‘Medische verklaring’ moeten door de deelnemer ingescand worden en in 1 pdf-bestand gemaild worden naar het medisch team van Alpe d’HuZes via dokter@alpe-dhuzes.nl.
 

Het SportMedischCentrum JBZ biedt deelnemers de volgende mogelijkheden:


Medische verklaring en onderzoek € 137,50
Inhoud: bespreken van de ingevulde vragenlijst met de sportarts, lichamelijk onderzoek (hart, longen en bloeddruk), lengte en gewicht, gezichtsscherpte en rust-ECG ("hartfilmpje").
Geadviseerd voor: alle deelnemers jonger dan 35 jaar zonder risicofactoren op hart- en vaatziekten.

Basaal plus onderzoek € 217,50
Inhoud: bespreken van de ingevulde vragenlijst met de sportarts, lichamelijk onderzoek (hart, longen en bloeddruk), lengte en gewicht, vetpercentage, gezichtsscherpte, bloedonderzoek Hb, rust-ECG ("hartfilmpje") plus inspanningstest.
Geadviseerd voor: deelnemers van 35 jaar of ouder en/of deelnemers met risicofactoren op hart- en vaatziekten.

Uitgebreid onderzoek € 317,50
Inhoud: als basaal plus + onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat, cholesterol bepaling, longfunctietest, maximale inspanningstest op de fietsergometer met ECG-controle en een ademgasanalyse.  Bepaling maximale hartfrequentie, omslagpunt en trainingszones.  

             

Belastbaarheidprofiel en advies. 
Geadviseerd voor: deelnemers met risicofactoren op hart- en vaatziekten, deelnemers die een uitgebreide keuring willen ondergaan en een gericht trainingsadvies willen.

 

Speciale actie voor onze vaste klanten


Heeft u in 2015 of 2016 op het SMC JBZ een Sport Medische Onderzoek ondergaan of een keuring voor deelname aan Alpe d’HuZes , dan bieden wij u de volgende mogelijkheden:

 

Alpe d’HuZes Kort consult € 59,-
Wanneer er niets in uw gezondheidstoestand veranderd is t.o.v. de laatste keuring uit 2015 of 2016.
Inhoud : bespreken van de ingevulde vragenlijst en lichamelijk onderzoek.

 

Heeft u nog vragen?

Wij zijn alle werkdagen van 09.00-17.00 uur bereikbaar op onderstaand telefoonnummer:
Sport Medisch Centrum JBZ
Marathonloop 9
5235 AA ‘s-Hertogenbosch
T: (073) 553 35 53
E: secretariaat@smcjbz.nl

 

Veel plezier en succes met de voorbereidingen!