BETALINGSVOORWAARDEN

SPORTGENEESKUNDE

 

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme en sinds 2016 ook als zodanig georganiseerd.

Dit houdt in dat sportmedische consulten op verwijzing van uw huisarts, worden vergoedt vanuit de basisverzekering, hiervoor geldt het wettelijk eigen risico.

Komt u voor een sportkeuring? Na een bezoek aan de sportarts ontvangt u van de secretaresse uw factuur. Wij vragen u na afloop van het consult de factuur per pinautomaat te betalen.

 

 

Het takenpakket van de sportarts dat vanuit de basisverzekering wordt bekostigd zijn:

  1. Blessureconsulten
  2. Sportmedische onderzoeken gericht op beantwoording van een zorgvraag zoals revalidatie bij chronisch zieken of met insteek inspanningsdiagnostiek bij inspanningsgebonden klachten

Sportmedische onderzoeken in het kader van prestatieverbetering of screening moeten door de sporters zelf worden betaald of worden bekostigd uit de aanvullende verzekering.

 


Mocht er geen pinbetaling mogelijk zijn, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen, zoals vermeld op uw factuur. Wij verzoeken u het bedrag binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer 52.40.53.022 t.n.v. het SMC JBZ onder vermelding van het factuurnummer. Na het verstrijken van de betalingstermijn worden openstaande facturen uit handen gegeven aan de debiteurenadministratie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

U ontvangt een herinnering over uw openstaande factuur. Daarna worden openstaande facturen uit handen gegeven aan een incassobureau.

Op onze website vindt u het overzicht tarieven en vergoedingen per zorgverzekeraar.


TARIEVENOVERZICHT