BETALINGSVOORWAARDEN

SPORTGENEESKUNDE

 

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme en sinds 2016 ook als zodanig georganiseerd.

Dit houdt in dat sportmedische consulten op verwijzing van uw huisarts, worden vergoedt vanuit de basisverzekering, hiervoor geldt het wettelijk eigen risico.

 

 

 

 

Komt u voor een sportkeuring? 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis stuurt de rekening via de post naar u toe. Deze rekening kunt u indienen bij

uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van het soort zorgverzekering die u heeft afgesloten, of u recht heeft

op een vergoeding. U kunt in uw polisvoorwaarden zien of de kosten van uw onderzoek of behandeling

worden vergoed.

 

Het takenpakket van de sportarts dat vanuit de basisverzekering wordt bekostigd zijn:

  1. Blessureconsulten
  2. Sportmedische onderzoeken gericht op beantwoording van een zorgvraag zoals revalidatie bij chronisch zieken of met insteek inspanningsdiagnostiek bij inspanningsgebonden klachten

Sportmedische onderzoeken in het kader van prestatieverbetering of screening moeten door de sporters zelf worden betaald of worden bekostigd uit de aanvullende verzekering.

 


Op onze website vindt u het overzicht tarieven en vergoedingen per zorgverzekeraar.

TARIEVENOVERZICHT