COMPARTIMENTSDRUKMETING

 

Het doel van een spierdrukmeting is om een verhoogde druk aan te tonen in een zogenaamde spierloge. De spieren van de onderbenen (en onderarmen) zijn omgeven door een omhulsel van strak peesblad. Soms groeien of zwellen de spieren door training dusdanig dat dit omhulsel te strak wordt zodat er een pijnlijk gezwollen gevoel in het onderbeen ontstaat. De klachten kunnen chronisch zijn of alleen ontstaan bij inspanning. Vaak wordt hierdoor het botvlies geïrriteerd (shin splints of spring schenen). Het duurt vaak jaren voordat er een goede diagnose is bij onderbeen klachten.

 

 

 

Afspraak

Dit onderzoek vind plaats op een verwijzing van uw orthopeed of sportarts. U maakt telefonisch een afspraak met het secretariaat op telefoonnummer 073-553 35 53. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u-12.30u en van 13.00u-17.00u. U krijgt een schriftelijke afspraakbevestiging thuisgestuurd.

 

Waar?

De meting vindt plaats op het Sport Medisch Centrum, Marathonloop 9, links van de Flik Flakhal ingang “de Plek”, 1e verdieping.

 

Wat brengt u mee?

Uw legitimatiebewijs. Neem een korte broek en loopschoenen mee. Er is een gelegenheid om na afloop van het onderzoek te douchen.

 

Hoe bereidt u zich voor?

Probeer in de dagen voor de meting de klachten die u heeft te forceren.

 

Hoe verloopt het onderzoek?

De drukmeting wordt door een sportarts uitgevoerd. De test begint met het meten van de druk in rust. Hierbij wordt de huid eerst lokaal verdoofd, waarna de naald loodrecht in de spier wordt gebracht. De drukmeting duurt slechts enkele seconden. Na de rustmeting moet
de pijn geprovoceerd worden. Dit kan op de loopband, op de trap, buiten of in de spreekkamer plaatsvinden. Direct na de provocatie zal een tweede drukmeting plaatsvinden.

 

Compartimentsdrukmeting

 

De uitslag

De uitslag van de test krijgt u direct na de test. Bevindingen worden verstuurd naar de behandelend/aanvragend arts. De behandelend arts zal de consequenties van de uitslag met u bespreken.

 

Na de drukmeting

Op de dag van de meting tot vaak enkele dagen erna kan men klachten hebben van bijvoorbeeld pijn of een zwaar gevoel in de betreffende spier. Dit wordt veroorzaakt doordat de spier met opzet is overbelast en/of doordat er een lichte bloeduitstorting bij het prikken in de spier is ontstaan. De klachten verdwijnen sneller als u vanaf de dag na de test de betreffende spieren regelmatig gebruikt.

 

Mogelijke bijwerkingen

Door de prik kunnen sommige patiënten wel eens kortdurend onwel worden. Heel zelden krijgt iemand een ontsteking. Het is mogelijk dat een bloedvat wordt aangeprikt wat een (kleine) bloeduitstorting kan geven. In zeldzame gevallen kan een zenuw worden geraakt wat kan leiden tot enige doofheid van de huid of een bewegingsbeperking. Dit is veelal van tijdelijke aard. Een enkele keer mislukt de test door storingen in het drukmeetsysteem.

 

Rapportage

Meestal krijgt u direct de uitslag en wordt u bij een verhoogde druk verwezen naar een chirurg of een orthopeed.
 

 

Bent u verhinderd? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk 2 dagen voor het onderzoek door te geven aan de secretaresse.

 

Voor eventuele vragen kunt u ons altijd bereiken op het onderstaand telefoonnummer van 9.00u-12.30u en van 13.00u-17.00u.
Secretariaat Sport Medisch Centrum Tel: 073-553 3553