ECHOGRAFIE BEWEGINGSAPPARAAT

 

Fysiotherapeut Rob Bello is opgeleid in het gebruik van echografie. Hij heeft de cursus Musculoskeletal Ultrasound in Brussel gevolgd. Rob Bello: 'Op het SMC gebruiken we de echografie als directe aanvulling op de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Daarmee verkrijg ik waardevolle informatie over peesblessures zoals een ‘jumpers knee'. Een groot voordeel van deze procedure is dat de patiënt zelf tijdens het echo-onderzoek kan bijsturen en meekijken waar de exacte pijn of klacht zich bevindt zodat ik optimaal echografisch kan beoordelen of er afwijkingen zijn. Voor een puur diagnostische echo verwijzen wij echter naar de afdeling radiologie van het JBZ.
 

 

 

 

 

PROCEDURE

De procedure is als volgt: de sportarts beslist ten tijde van een eerste consult of er een indicatie bestaat voor aanvullend onderzoek zoals röntgen, MRI of echografie. Indien er een noodzaak tot echo-onderzoek bestaat, zal er middels een aanvraag een tweede consult plaatsvinden waarbij echo-onderzoek volgens protocol zal worden verricht (duur: 15 tot 30 minuten). Vervolgens wordt teruggerapporteerd aan de aanvragend (sport)arts/fysiotherapeut voor verder beleid en behandeling. Deze sluit een en ander kort met de patient.


 

 

U kunt voor echografie bij onderstaande fysiotherapeuten terecht:

Rob Bello

Thim van Schijndel