SMC JBZ geslaagd voor hercertificering SCAS/FSMI

26-02-2018 - SMC JBZ

 

SMC JBZ geslaagd voor hercertificering SCAS/FSMI

 

 

 

 

Op 12 december 2017 is het Sport Medisch Centrum (SMC) geslaagd voor de hercertificering van SCAS/FSMI. De SCAS certificering is een kwaliteitskeurmerk, dat sportmedische instelling of afdelingen in het ziekenhuis ontvangen als zij voldoen aan de gestelde eisen voor het vakbekwaam en kwalitatief behandelen, begeleiden en adviseren van sporters en mensen met sportblessures.

Omdat het SMC werkzaam is binnen CTO Zuid (Centrum voor Topsport en Onderwijs Zuid Nederland) en voor de SCAS certificering geslaagd is, mag het SMC topsportstatus patiënten/sporters met A- en B-status behandelen en begeleiden.

 

De auditors gaven aan dat het SMC JBZ de goede dingen doet. Ze zijn actief bezig met de juiste zorg voor de cliënt. Daartoe worden medewerkers actief geschoold. De sportartsen blijven daarnaast door middel van vrijwillige intercollegiale toetsingen goed geïnformeerd en delen best practices. Het SMC werkt met vastgestelde protocollen die jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig worden ge-update. De toegangstijden zijn kort en indien noodzakelijk wordt er een extra sportarts ingezet om oplopende wachttijden te verkorten. Er zijn mogelijkheden voor topsporters en andere cliënten om direct geholpen te worden.

 

Een prachtig teamresultaat waar we als SMC trots op kunnen zijn.

 

Het SMC speelt inmiddels een belangrijke rol binnen de regio van het JBZ. Het verleent sportzorg aan alle sporters, van beginnende sporter tot topsporters maar ook aan beginnende sporters of mensen met een chronische ziekte die nog niet sporten maar dat wel willen gaan doen.

 

Door de nauwe samenwerking met specialisten en diagnostische eenheden van het JBZ wordt een totaalpakket van diagnostiek, behandeling en begeleiding aangeboden. Wij bundelen specifieke kennis op het gebied van sport en beweging. Dit gebeurt in een multidisciplinair team van specialisten zoals orthopedisch chirurgen, sportartsen, (sport)fysiotherapeuten, sportpsycholoog en sportdiëtist.

 

DE SCAS NADER TOEGELICHT

De SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident bij de medische begeleiding van topsporters. De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, van producten en van opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Bij certificering van instellingen gaat het om criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau.’

 

Terug